Aantal veranderingen

25-10-2021 11:49

Beste leden,

 

Even een mededeling over een paar veranderingen aangaande de club.

 

Op onze algemene ledenvergadering is beslist dat de bindlessen doorgaan op een andere locatie namelijk in ZAAL DE VIERSEL. (Waar onze algemene ledenvergadering heeft plaats gevonden). Op dinsdagavonden vanaf 19.30 uur.

 

Onze jaarlijkse receptie vindt plaats op 4 januari 2022 vanaf 20.00 uur.

De bindlessen starten in het voorjaar van 2022, op 18 januari 2022 vanaf  19.30 uur.

 

 

 

Lidmaatschappen :

Daar alles duurder wordt, zijn wij ook verplicht om het lidgeld te verhogen.

Niet vissend lid  €50. leden die in 2021 reeds lid waren € 25 .

Vissend lid €120.

Een gezinsvergunning van 2 leden €185 en 3 leden €220.

Niet-vissende leden dienen hun lidgeld te betalen vóór 31 december 2022

 

Namens het Bestuur.

Doorzoek de website